Op zoek naar partij stikstof?

Bent u op zoek naar een specifieke partij stikstof of een combinatie van partijen? Reland doet u een voorstel op maat. Aangezien de uitstoot van een bedrijf vaak op meerdere Natura-2000 plaatsvindt, kan het voorkomen dat de uitbreidende partij van meerdere bedrijven ammoniak moet aankopen om op alle Natura-2000 gebieden in de omgeving de depositie te laten dalen. Reland onderzoekt voor u wat de meest gunstige combinatie van natuurbeschermingsgebieden is met vrijkomende ammoniakrechten.

Je hebt nog geen bestand geupload.

Upload hieronder optioneel uw Aerius-berekening.