Ammoniakrechten aankopen

Ammoniakrechten

Stikstofcompensatie mogelijk door aankoop ammoniak

Een nieuwe activiteit, bijvoorbeeld de uitbreiding van een bedrijf of het ontwikkelen van woningen, mag niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie op een Natura-2000 gebied. Bij de aanvraag van een vergunning moet daarom worden aangetoond dat er geen extra ammoniakdepositie neerslaat in de Natura-2000 gebieden. Wanneer de verwachte neerslag van ammoniak groter wordt, dan moet er gecompenseerd worden. Dit kan gebeuren door de aankoop van ammoniakrechten.
 

Ammoniakrechten aankopen

Ammoniakrechten komen vrij wanneer ondernemers hun bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk beëindigen. Op het moment dat een veehouder zijn bedrijfsactiviteiten gaat staken, terwijl deze nu nog produceert met geldige vergunningen, is het mogelijk om de aanwezige ammoniakrechten aan te kopen om de depositietoename van ammoniak te compenseren. Het compenseren van de depositietoename is in veel gevallen de manier om een natuurvergunning te verkrijgen.

Om te achterhalen hoeveel ammoniakrechten moeten worden aangekocht, wordt de stikstofdepositie in de nieuwe situatie vergeleken met de stikstofdepositie zoals toegestaan op basis van de vergunde situatie in de referentiesituatie. De hoeveelheid stikstofdepositie van een bepaalde activiteit wordt berekend aan de hand van de AERIUS Calculator.
 

Afstand tot Natura-2000 gebieden

De hoeveelheid depositie die gecompenseerd moet worden is onder andere afhankelijk van de afstand tot een Natura-2000 gebied. Wanneer de stakende ondernemer dichterbij een Natura-2000 gebied gelegen is, komt er op dat desbetreffende gebied meer depositieruimte vrij.

Ligt het uitbreidende bedrijf echter dichter bij een Natura-2000 gebied dan de stakende partij, dan moeten er meer ammoniakrechten worden aangekocht om de benodigde depositieruimte te verkrijgen.
Op alle Natura-2000 gebieden in de omgeving van het bedrijf dient sprake te zijn van een afname in depositie. Het kan dus voorkomen dat er van meerdere bedrijven ammoniak aangekocht dient te worden, om op alle Natura-2000 gebieden de depositie te laten dalen.
 

Depositiebank

Voordat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking trad, hadden diverse provincies een depositiebank. In deze depositiebanken, ook wel stikstofbanken genoemd, zit het stikstofdepositiesaldo van stoppende bedrijven waarvan de vergunning wordt ingetrokken. Deze stikstofbanken voldoen niet aan de eisen die de Raad van State daaraan stelt, waardoor deze niet meer in werking zijn.

Het online platform van Reland biedt u een compleet overzicht van de ammoniakrechten die op het moment te koop zijn. De aangeboden ammoniakrechten kunnen gebruikt worden voor diverse ontwikkelingen zoals het uitbreiden van een bedrijf dan wel bedrijventerrein of ten behoeve van woningbouw. Op deze manier zijn er geen significant negatieve effecten te verwachten, aangezien de stikstofuitstoot op een Natura 2000-gebied per saldo niet toeneemt.
 

Wat biedt Reland?

De adviseurs van Reland brengen de stoppende en uitbreidende partij bij elkaar. Aanbieders kunnen op het online platform eenvoudig een advertentie plaatsen met de vrijkomende ammoniakrechten. Aan de andere kant kunnen geïnteresseerden in het aanbod zoeken naar de benodigde rechten. Heeft u nog vragen over de aankoop van ammoniakrechten of de uitbreiding van uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs!

Uw persoonlijke adviseur

Giel Peters

Eigenaar / Senior adviseur

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op