Bemiddeling in sloopmeters en stikstofrechten

Reland als bemiddelingspartner

Specialist in sloopmeters, bouwtitels en stikstofrechten

Reland treedt op als bemiddelingspartner en brengt koper en verkoper bij elkaar. Onze adviseurs beoordelen voor welke regeling uw locatie in aanmerking komt en welke financieel het meest interessant is.

Bemiddeling in sloopmeters

Door aan een sloopregeling deel te nemen, ontvangt u een vergoeding voor het slopen van leegstaande stallen, schuren en overige (bedrijfs)bebouwing. De vrijkomende sloopmeters, ook wel bouwrechten genoemd, kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld de uitbreiding van een bedrijf of woning te realiseren. Reland adviseert particulieren en bedrijven, maar ook overheden en gemeenten, over de inzet van sloopregelingen.
 


Bemiddeling in stikstofrechten

Nieuwe bouw- of bedrijfsactiviteiten mogen niet leiden tot een toename van stikstofuitstoot op Natura-2000 gebieden. Wanneer er hierdoor een toename van de stikstofdepositie wordt verwacht, dan moet de extra uitstoot gecompenseerd worden. Doorgaans wordt dit gedaan door het opkopen van stikstofrechten, deze komen vrij wanneer ondernemers geheel of gedeeltelijk hun bedrijfsactiviteiten staken. Reland heeft doorgaans stikstofrechten uit diverse gebieden in aanbod. Onze adviseurs kunnen bepalen uit welke gebieden de rechten moeten worden aangekocht.
 

Online platform voor sloopmeters en stikstofrechten

Reland biedt hét online platform voor aan- en verkoop van sloopmeters en stikstofrechten. Gaat u stallen, schuren of overige (agrarische) bedrijfsbebouwing slopen? Dan kunt u kosteloos de vrijkomende sloopmeters aanbieden op het online platform. Ook uw stikstofrechten kunt u eenvoudig aanbieden. Bent u van plan uw bedrijf of woning uit te breiden? Zoek in het aanbod of plaats een aanvraag voor sloopmeters of stikstofrechten.

Na het plaatsen van een advertentie nemen de adviseurs van Reland contact met u op. Zij bespreken kosteloos de mogelijkheden op uw locatie en denken graag mee over een (nieuwe) toekomstfunctie. Heeft u nog vragen over Reland of onze service? Neem dan contact met ons op!

U heeft oude stallen of u bent op zoek naar sloopmeters/bouwrechten? Onze dienstverlening gaat uit van de volgende stappen

1

Welke regeling is toepasbaar?

De eerste stap bij elk traject is bekijken welke regelingen toepasbaar zijn. Voor zowel (aan)bouw als sloop zijn er verschillende regelingen waarvan u gebruikt kunt maken.

2

FINANCIEEL HET MEEST AANTREKKELIJK?

Nadat naar de mogelijke regelingen is gekeken, wordt bepaald welke het meest aantrekkelijk is. Door de regelingen langs elkaar te leggen, krijgt u inzichtelijk wat het prijsvoordeel van een bepaalde regeling is.

3

CONSEQUENTIES BIJ DE REGELING

Aan elke regeling zijn consequenties en voorwaarden verbonden. Onze adviseurs kunnen u precies vertellen waaraan u moet voldoen en waar u rekening mee moet houden.

4

BESTEMMINGSPLAN PROCEDURE

Wanneer gewenst begeleiden onze adviseurs u bij de wijziging van het bestemmingsplan.

5

BEMIDDELING TUSSEN PARTIJEN

Moet u voor de realisatie van uw plannen sloopmeters of een bouwtitel aankopen? Of komen deze juist vrij op uw perceel? Wij zorgen voor de bemiddeling tussen koper en verkoper.

6

GEGARANDEERDE TRANSACTIE

Reland maakt gebruik van een Derdengelden rekening, hierdoor bent u verzekerd van een gegarandeerde transactie.

Wij zorgen voor een gegarandeerde transactie!
Neem contact op