Landschaps- investeringsregeling

Ontwikkelingen in het buitengebied?

Realiseer uw plannen met de landschaps- investeringsregeling (LIR)

De provincie Noord-Brabant heeft verschillende belangen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Elke ontwikkeling dient namelijk bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Deze verplichting komt bovenop de ‘basis-verplichting’ voor handhaving van de ruimtelijke kwaliteit. Dit initiatief wordt de landschapsinvesteringsregeling (LIR) genoemd.


Verordening ruimte

In de Verordening ruimte staan de minimale eisen die de provincie aan de landschapsinvesteringsregeling stelt. Er staat niet beschreven hoe gemeenten deze regels moeten implementeren en in welke mate de ontwikkelingen aan de kwaliteit van het landschap moeten bijdragen. Gemeenten kunnen dus zelf bepalen hoe ze met deze regeling om gaan.


Wanneer is de landschapsinvesteringsregeling van toepassing?

De landschapsinvesteringsregeling (LIR) is van toepassing op alle ontwikkelingen in het buitengebied die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. Wanneer de ontwikkeling planologisch aanvaardbaar is, kan het huidige bestemmingsplan worden herzien. Hiervoor dient een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. 


Hoe komt dit tot uitvoering?

Op grond van de Verordening ruimte worden investeringen in de volgende elementen beschouwd als kwaliteitsverbetering van het landschap:
 

  • Investeringen in de kwaliteit van bodem, landschap, natuur, water of cultuurhistorie;
  • Het inzetten van sloopmeters.


De kwaliteitsverbeteringen kunnen plaatsvinden op eigen terrein, door bijvoorbeeld het aanleggen van natuur- en landschapselementen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Wanneer het niet mogelijk is om deze investering op eigen terrein in te zetten, kan gekozen worden om een financiële bijdrage te storten in een landschapsfonds. Dit fonds maakt het mogelijk om elders in de gemeente een landschappelijke kwaliteitsverbetering te realiseren. Ook kan gekozen worden voor de aankoop van sloopmeters of bouwrechten om aan de kwaliteitsverbetering te voldoen. De aankoop van sloopmeters / bouwrechten is financieel vaak interessanter dan de storting in het fonds.  


Wat biedt Reland?

De adviseurs van Reland denken graag met u mee bij het realiseren van uw plannen. Daarnaast kunt u bij Reland terecht voor de aankoop van sloopmeters of bouwrechten ten behoeve van de landschapsinvesteringsregeling (LIR) en kwaliteitsverbetering. Bekijk het actuele aanbod op het online platform.

Heeft u vragen over de landschapsinvesteringsregeling? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Uw persoonlijke adviseur

Giel Peters

Eigenaar / Senior adviseur

Bied vrijblijvend uw sloopmeters of bouwrechten aan!
Vraag & Aanbod plaatsen