Ruimte voor Ruimte regeling

Stallen slopen of een nieuwe woning?

Ontwikkel uw nieuwe woning met de Ruimte voor Ruimte regeling

De Ruimte voor Ruimte regeling is een beleidsregel van de provincie Noord-Brabant. Met deze regeling is het mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe woning te ontwikkelen. Men ontvangt een financiële vergoeding voor het slopen van stallen, schuren of overige (agrarische) bedrijfsbebouwing. De Ruimte voor Ruimte regeling is geschikt voor zowel de stoppende veehouderij als voor particulieren die een woning in het buitengebied willen ontwikkelen.

Op deze manier wordt het gebied ontdaan van ongewenste bedrijfsbebouwing en wordt verval voorkomen. Doel van de Ruimte voor Ruimte regeling is het verbeteren van de ruimtelijke en milieukundige kwaliteit in het buitengebied.


Bouwtitel voor woningontwikkeling in het buitengebied

Om een nieuwe woning te ontwikkelen, dient men in het bezit te zijn van een bouwtitel. Een bouwtitel kan alleen vrijkomen wanneer aan alle voorwaarden van de Ruimte voor Ruimte regeling wordt voldaan. De vrijkomende bouwtitel wordt daarom ook wel een Ruimte voor Ruimte titel genoemd.

Met deze bouwtitel mag in principe één nieuwe woning worden ontwikkeld. Dit kan op de locatie zijn waar de stallen worden gesloopt, maar de bouwtitel mag ook elders binnen de provincie Noord-Brabant worden ingezet om op een daarvoor geschikte locatie een Ruimte voor Ruimte woning te ontwikkelen.

Wanneer men nog niet in het bezit is van een bouwtitel, kan deze op verschillende manieren worden aangekocht. De kosten van een bouwtitel variëren en zijn afhankelijk van de markt. Reland biedt u de mogelijkheid om een bouwtitel particulier aan te kopen. Het aankopen van een bouwtitel bij Reland brengt vaak een aanzienlijk prijsvoordeel met zich mee. Daarnaast kunt u een bouwtitel aankopen bij de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) van de provincie.


Voorwaarden Ruimte voor Ruimte

De overheid stelt een aantal eisen aan de Ruimte voor Ruimte regeling, daarnaast hanteert elke gemeente zijn eigen beleidskaders. Aan deze eisen moet worden voldaan, alvorens men kan deelnemen aan Ruimte voor Ruimte. Nadat aan alle voorwaarden wordt voldaan, ontstaat een Ruimte voor Ruimte titel of bouwtitel. De voorwaarden zijn als volgt:
 

  • Er dient minimaal 1.000 m2 aan bebouwing met agrarische bestemming te worden gesloopt;
  • Er moet voldoende milieuwinst worden behaald door het uit de markt halen van minimaal 3.500 kilogram aan fosfaatrechten;
  • Ontstening op de locatie dient definitief te zijn. Er worden weliswaar woningen voor teruggebouwd, maar per saldo betekent dit minder oppervlak aan bebouwing en verharding. Er mogen geen stallen of schuren worden teruggebouwd;
  • Teruggebouwde woningen moeten verzekerd zijn van een goede landschappelijke inpassing waarbij geen sprake is van een (aanzet tot) stedelijke ontwikkeling. 


Wat biedt Reland?

Reland is specialist in de Ruimte voor Ruimte regeling en adviseert u over de mogelijkheden van uw locatie. Wilt u een nieuwe woning ontwikkelen? Mogelijk biedt de locatiescan kansen! Wilt u uw stallen slopen? De adviseurs van Reland begeleiden u bij het vergunningstraject alsmede de ontwikkeling en bemiddeling van de bouwtitels.

Heeft u nog vragen over de Ruimte voor Ruimte regeling of onze service? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs, zij staan u graag te woord!  
 

Uw persoonlijke adviseur

Giel Peters

Eigenaar / Senior adviseur

Bied vrijblijvend uw sloopmeters of bouwrechten aan
Aanbod plaatsen