Ruimte voor Ruimte regeling

Stallen slopen of een nieuwe woning?

Ontwikkel uw nieuwe woning met de Ruimte voor Ruimte regeling

ZOEK IN SLOOPMETERS VOOR WONEN

Ruimte voor Ruimte regeling Noord-Brabant

De Ruimte voor Ruimte regeling is een beleidsregel van de provincie Noord-Brabant. Met deze regeling is het mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe woning te ontwikkelen. Agrarische ondernemers ontvangen een financiële vergoeding voor het slopen van stallen, schuren of overige (agrarische) bedrijfsbebouwing. Op deze manier wordt het gebied ontdaan van ongewenste bedrijfsbebouwing en wordt verval voorkomen. Het doel van de Ruimte voor Ruimte regeling is kwaliteitsverbetering van het landschap. Met name het verbeteren van de ruimtelijke en milieukundige kwaliteit in het buitengebied.

De Ruimte voor Ruimte regeling is geschikt voor zowel de stoppende veehouderij als voor particulieren die een woning in het buitengebied willen ontwikkelen.


Bouwtitel voor woningontwikkeling in het buitengebied

Om een nieuwe woning te ontwikkelen, dient men in het bezit te zijn van een bouwtitel. Een bouwtitel kan alleen vrijkomen wanneer aan alle voorwaarden van de Ruimte voor Ruimte regeling wordt voldaan. De vrijkomende bouwtitel wordt daarom ook wel een Ruimte voor Ruimte titel genoemd.

Met een bouwtitel mag één nieuwe woning worden ontwikkeld. Dit kan op de locatie zijn waar de stallen worden gesloopt, maar de bouwtitel mag ook elders binnen de provincie Noord-Brabant worden ingezet om op een daarvoor geschikte locatie een Ruimte voor Ruimte woning te ontwikkelen.

Wanneer men nog niet in het bezit is van een bouwtitel, kan deze op verschillende manieren worden aangekocht. De kosten van een bouwtitel variëren en zijn afhankelijk van de markt. Reland biedt u de mogelijkheid om een bouwtitel particulier aan te kopen. Het aankopen van een bouwtitel bij Reland brengt een aanzienlijk prijsvoordeel met zich mee. Daarnaast kunt u een bouwtitel aankopen bij de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) van de provincie.


Voorwaarden Ruimte voor Ruimte regeling Noord-Brabant

De overheid heeft de eisen voor Ruimte voor Ruimte opgenomen in de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant. Als aanvulling op de provinciale regeling hanteren gemeenten eigen beleidskaders. In deze beleidskaders wordt bijvoorbeeld bepaald welke locaties in aanmerking komen voor de bouw van een Ruimte voor Ruimte woning.

Alvorens men kan deelnemen aan de Ruimte voor Ruimte regeling, moet aan diverse voorwaarden worden voldaan. Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, ontstaat een Ruimte voor Ruimte titel of bouwtitel. De voorwaarden van de Ruimte voor Ruimte regeling zijn als volgt:

  • Er dient minimaal 1.000 m2 aan bebouwing met agrarische bestemming te worden gesloopt;
  • Er moet voldoende milieuwinst worden behaald door het uit de markt halen van minimaal 3.500 kilogram aan fosfaatrechten;
  • Ontstening op de locatie dient definitief te zijn. Er worden weliswaar woningen voor teruggebouwd, maar per saldo betekent dit minder oppervlak aan bebouwing en verharding. Er mogen geen stallen of schuren worden teruggebouwd;
  • Teruggebouwde woningen moeten verzekerd zijn van een goede landschappelijke inpassing waarbij geen sprake is van een (aanzet tot) stedelijke ontwikkeling. 


Bestemmingsplanprocedure

Naast het verkrijgen of ontwikkelen van een bouwtitel, dient ook altijd het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Wanneer u een woning gaat ontwikkelen, dient de bouwtitel voor de terinzagelegging van het nieuwe bestemmingsplan in het bezit te zijn. Ook wanneer u gaat slopen en een bouwtitel ontwikkeld voor de verkoop, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Het gebruik van de locatie wordt immers gewijzigd. 


Wat biedt Reland?

Reland is specialist in de Ruimte voor Ruimte regeling en adviseert u over de mogelijkheden van uw locatie. Wilt u een nieuwe woning ontwikkelen? Wilt u uw stallen slopen? De adviseurs van Reland begeleiden u bij het vergunningstraject alsmede de ontwikkeling en bemiddeling van de bouwtitels.

Heeft u nog vragen over de Ruimte voor Ruimte regeling of onze service? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs, zij staan u graag te woord!  
 

Uw persoonlijke adviseur

Theo Driessen

Accountmanager

Vraag een vrijblijvende locatiescan aan!
Contact