Stalderingsregeling van Noord-Brabant

Staldering

Sloop uw stallen of breid uit met behulp van de stalderingsregeling

ZOEK IN SLOOPMETERS VOOR STALDERING

De provincie Noord-Brabant wil een betere spreiding van de veestapel en tegelijkertijd leegstand van stallen voorkomen. Om dit te realiseren is de stalderingsregeling in het leven geroepen. Door deelname aan de stalderingsregeling kunnen stallen ten behoeve van de hokdierhouderij worden uitgebreid. Aan de andere kant ontvangen stoppende hokdierhouderijen een vergoeding voor het slopen van (oude) stallen. 

De adviseurs van Reland beoordelen of uw stal in aanmerking komt voor staldering en voldoet aan alle regels. Daarnaast begeleiden zij u bij de complete aanvraag van het stalderingsbewijs en eventuele herbestemming (bestemmingsplanwijziging) van uw bedrijfslocatie.


Stalderingsbewijs

Vanaf 1 november 2017 is de Beleidsregel staldering Noord-Brabant in werking getreden en is het mogelijk om een zogenaamd stalderingsbewijs aan te vragen. Reland verzorgt de aanvraag van een stalderingsbewijs en kent hiervoor alle voorwaarden. Het stalderingsloket toetst vervolgens of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet en regelt de uitgifte van het stalderingsbewijs.

Bij het aanvragen van een vergunning voor het oprichten of in gebruik nemen van een stal, moet de te stalderen stal daadwerkelijk zijn gesloopt of een andere bestemming hebben.


Voorwaarden stalderingsregeling

Alvorens een stalderingsbewijs wordt afgegeven, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, komen er zogenaamde stalderingsmeters vrij. Deze stalderingsmeters worden bijvoorbeeld verkocht aan ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden. De prijs voor het stalderen is afhankelijk van de regio en het aanbod op dat moment. 

De voorwaarden van de stalderingsregeling zijn als volgt:
 

 • Stalderingsgebieden
  De provincie Noord-Brabant heeft de regio's Midden- en Oost-Brabant opgedeeld in zes stalderingsgebieden. Binnen deze stalderingsgebieden moeten stallen gestaldeerd worden. Dit betekent dat de uitbreidingslocatie en de te saneren hokdierhouderij in hetzelfde stalderingsgebied moeten liggen;


   
 • Oppervlakte
  De toename van de oppervlakte voor een nieuw te bouwen of uit te breiden hokdierverblijf wordt uitsluitend toegestaan wanneer de oppervlakte van een bedrijf voor hokdierhouderij is afgenomen met tenminste 110%. Dit betekent dat wanneer men 1 m2 stal wil uitbreiden, er tenminste 1,1 m2 aan stallen gesloopt moet worden in dezelfde regio;
   
 • Referentie datum
  Een stal komt enkel in aanmerking voor de stalderingsregeling wanneer deze op 17 maart 2017 feitelijk aanwezig was én drie jaar daarvoor legaal en onafgebroken in gebruik is geweest. Vanzelfsprekend dient het te gaan om een legaal opgerichte stal;
   
 • Overige regelingen
  De gesaneerde stal mag geen gebruik hebben gemaakt van een andere regeling. Denk bijvoorbeeld aan de Ruimte voor Ruimte regeling of de Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant. Wanneer wordt deelgenomen aan de stoppersregeling of warme sanering kan in de meeste gevallen (een deel van) de stal meetellen voor staldering.


Voor wie geldt de stalderingsregeling?

De stalderingsregeling geldt voor alle hokdierhouderijen binnen de zes vastgestelde stalderingsgebieden. Daarbij geldt een uitzondering voor melkrundvee-, schapen-, nertsen- en paardenhouderijen. 


Reland bemiddelt in stalderingsmeters

De vrijgekomen stalderingsmeters kunt u kosteloos aanbieden op ons online platform. Na plaatsing beoordeelt Reland vrijblijvend of uw aanbod voldoet aan de gestelde eisen binnen de stalderingsregeling. Ook wanneer u op zoek bent naar stalderingsmeters om uw bedrijf uit te breiden, kunt u via Reland eenvoudig stalderingsmeters aankopen.

Heeft u vragen over de stalderingsregeling of stalderingsmeters? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Uw persoonlijke adviseur

Theo Driessen

Accountmanager

Plaats vrijblijvend uw stalderingsmeters
Vraag & Aanbod plaatsen