Nieuws

Nieuws

Nieuws - Extern Salderen

De invoering van het extern salderen, waarbij het mogelijk wordt om te handelen met rechten voor de emissie van stikstof, wordt uitgesteld. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat het nog enkele weken gaat duren voordat de maatregel van kracht wordt. Het ministerie streefde ernaar om het extern salderen per 1 februari in te voeren. Op dit moment wordt nog overlegd met de provincies. 

Met extern salderen wordt het mogelijk om rechten voor stikstofemissie te kopen of te verkopen. Een boerenbedrijf kan dan ook de vergunde rechten voor uitstoot van stikstof verkopen aan een industrieel bedrijf. Verschillende partijen maken zich zorgen over de gevolgen van die mogelijkheid. Als een boer de rechten heeft verkocht, komt ook de stal leeg te staan en dat heeft gevolgen in plattelandsgebieden. 


Vrijblijvend advies op maat

Heeft u vragen over de nieuwe beleidsregels over extern salderen? Of met betrekking tot de leegstand van uw stallen in de toekomst? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Zij zijn op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en huidige regelingen. Op ons online platform krijgt u tevens een overzicht van gebieden met vrijkomende ammoniakrechten. 

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van extern salderen?
Neem contact op