Kwaliteitsverbetering van het landschap

Kwaliteitsverbetering landschap

Realiseer uw wensen door te voldoen aan de kwaliteits-verbetering

Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied kunnen alleen plaatsvinden wanneer er ook aantoonbaar kwaliteitsverbetering van het landschap plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een nieuwe woning in het buitengebied. Maar ook de uitbreiding van bestaande woningen, bedrijven of bijgebouwen behoort tot de mogelijkheden. Aan de hand van de gewenste ontwikkeling wordt bepaald in welke mate kwaliteitsverbetering moet plaatsvinden.

Een kwaliteitsverbetering van het landschap kan op verschillende vlakken plaatsvinden. Bijvoorbeeld een kwaliteitsverbetering op het gebied van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie. Gemeenten stellen hiervoor eigen regels en beleidskaders op, waardoor de mogelijkheden per gemeente kunnen verschillen.
 

Vormen van kwaliteitsverbetering

Er zijn diverse mogelijkheden om aan de kwaliteitsverbetering van het landschap te voldoen.

  • Aankoop van sloopmeters en bouwrechten: Bij de sloop van stallen, schuren en overige (agrarische) bebouwing komen sloopmeters en bouwrechten vrij. Via het online platform van Reland kunnen de benodigde meters eenvoudig worden aangekocht om uw ontwikkeling mogelijk te maken;
  • Aankoop van een bouwtitel: Met de aankoop van een bouwtitel kan een nieuwe woning worden gerealiseerd. Om een bouwtitel te ontwikkelen dient minimaal 1.000 m2 aan (agrarische) bebouwing te worden gesloopt en wordt 3.500 kg aan fosfaat rechten ingetrokken. Elders wordt bebouwing weggenomen waarmee de kwaliteit van het landschap verbeterd;
  • Wegnemen van verharding: Met het wegnemen van verharding wordt plaats gemaakt voor nieuwe natuur;
  • Landschappelijke inpassing: Een landschappelijke inpassing dient ervoor te zorgen dat de nieuwe ontwikkeling in de omgeving past en daarmee voldoet aan de kwaliteitsverbetering. Uitgangspunten zijn daarbij het behoud van een aantrekkelijk landschap met karakteristieke elementen en de wensen van de initiatiefnemer.

 

Wat biedt Reland?

De adviseurs van Reland denken graag mee over de kwaliteitsverbetering om uw ontwikkeling mogelijk te maken. Zij zijn op de hoogte van diverse regelingen en beleidskaders van gemeenten. Daarnaast begeleiden zij u bij de aankoop van sloopmeters, bouwrechten of bouwtitels. Op het online platform vind u een actueel overzicht van hetgeen wat te koop staat. Neem contact op met een van onze adviseurs om de mogelijkheden op uw locatie te bespreken. Wij helpen u graag verder!

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op