Aerius-berekening

Aerius-berekening

Stikstofberekeningen voorzien van deskundige onderbouwing

Heeft u een stikstofberekening nodig? Reland verzorgt deze voorzien van een deskundige onderbouwing! 

Stikstofdepositieberekeningen zijn nodig in het kader van uw aanvraag Omgevingsvergunning (bouwen of milieu), bestemmingsplan, of vergunning of toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming.  

Om uw (bouw)plannen te kunnen realiseren maken we een berekening van de stikstofdepositie met de AERIUS-calculator. Hiermee kan beoordeeld worden of u plannen vergunningsplichtig zijn én onderbouwen we of middels interne of externe saldering een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming vergunbaar is. 

Stikstofsaldering

Wanneer er bij de realisatie van uw project een toename in de stikstofdepositie verwacht wordt op een nabijgelegen natuurbeschermingsgebied, dan bekijken we voor u de mogelijkheden van bijvoorbeeld extern salderen. Wij denken met u mee over passende oplossingen. 

Vraag nu een AERIUS-berekening aan! 

Uw persoonlijke adviseur

Heeft u een Aerius-berekening nodig?
Vraag het ons!