Melding Activiteitenbesluit

Milieuvoorschriften

Melding of vergunning? Wij zoeken het voor u uit!

In het Activiteitenbesluit zijn milieuregels opgenomen voor activiteiten waarvan bekend is dat ze mogelijk nadelige gevolgen veroorzaken voor het milieu. Elk bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem.  

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten wordt uw bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld. Dat bepaalt of uw bedrijf al dan niet een melding moet indienen of een vergunning aan moet vragen. 

Vallen de activiteiten van uw bedrijf onder de regels van het Activiteitenbesluit? Dan dient u uiterlijk 4 weken voor het oprichten of veranderen van uw bedrijf, een melding in te dienen bij het bevoegd gezag (de gemeente). Reland begeleidt u hierbij.  

Wijziging van bedrijfsactiviteiten. Is uw vergunning nog geldig?

Als u binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat deze verandering niet in overeenstemming is met uw vergunning. Afhankelijk van de nadelige gevolgen voor het milieu moet u de verandering melden of een vergunning aanvragen. 

Goed geregeld door Reland! 

Het op juiste wijze en compleet indienen van een melding Activiteitenbesluit kan ingewikkeld zijn. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in de begeleiding en het indienen van deze meldingen. We zoeken uit welke algemene regels voor uw bedrijf van toepassing zijn, we doen een vergunningscheck en verzorgen de gehele afhandeling.  

Heeft u nog vragen over de melding activiteitenbesluit en de bijbehorende vergunningen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.  

Uw persoonlijke adviseur

Heeft u een milieuvergunning nodig?
Vraag het ons!