M.E.R.

Milieueffectrapportages

Procedures bij vergunningen

Milieueffecten bij ruimtelijke plannen

De milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een ruimtelijk plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt en de benodigde vergunningen verleent. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om ruimtelijke plannen over aan de aanleg van wegen, de bouw van een bedrijventerrein of een gebied voor een windturbinepark.  

Reland is een ervaren adviesbureau op het gebied van uitvoering en begeleiding van milieueffectrapportages. 

Bent u M.E.R.-plichtig? 

Om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over plannen en projecten moet u onderbouwen of uw activiteiten voldoen aan de gestelde richtlijnen. 
De milieueffectrapportage bij een plan of project is in sommige gevallen verplicht. De adviseurs van Reland weten in welke gevallen u m.e.r.-plichtig bent. Zij verzorgen voor u de onderbouwing voor uw benodigde vergunning. 

Welke M.E.R.-procedure moet u volgen?  

Afhankelijk van de complexiteit van uw plan of project geldt er een beperkte of uitgebreide procedure. Onze adviseurs beoordelen welke procedure u moet volgen en voert deze voor u uit. 
De uitgebreide procedure geldt voor plannen, zoals structuurvisies, bestemmingsplannen en complexe projecten. De beperkte procedure geldt voor o.a. omgevingsvergunningen, ontgrondingenvergunningen en sommige waterwetvergunningen. Als voor deze vergunningen een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet is vereist, dan geldt de uitgebreide procedure.  

Reland is specialist in actuele wet- en regelgeving 

Reland is gespecialiseerd op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Wij zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en begeleiden het complete vergunningstraject. Onze adviseurs kunnen het milieueffectrapport voor u opstellen en nemen dit traject voor u uit handen.  

Heeft u nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op!  

Uw persoonlijke adviseur

Heeft u een milieueffectrapportage nodig?
Vraag het ons!