Nieuws

Nieuws

Nieuws - Handreiking woningbouw en Aerius

Handreiking voor bepalen van stikstofdepositie bij woningbouwprojecten

Om vergunningaanvragers te helpen stelt het Rijk de handreiking ‘Woningbouw en AERIUS’ beschikbaar. Deze handreiking helpt initiatiefnemers, gemeenten en provincies om de stikstofdepositie van woningbouwprojecten in kaart te brengen.

Stikstofdepositie
De algemene conclusie is dat bij maximaal 50 laagbouwwoningen, gebouwd op zandgrond op minimaal 7 km afstand van een Natura 2000-gebied, de stikstofdepositie onder gemiddelde omstandigheden 0,00 mol/ha/jaar is. Voor projecten met een stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar hoeft geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. In de andere gevallen op kortere afstand van een Natura 2000-gebied en/of voor de bouw van meer woningen waarbij de depositie mogelijk hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar is alsnog een AERIUS berekening nodig.

Nieuwe woningbouwprojecten, uitiliteitsbouw en bedrijfsactiviteiten in de industriële sector mogen niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie op een Natura-2000 gebied. Bij de aanvraag van een vergunning ten behoeve van een wijziging of uitbreiding, moet daarom worden aangetoond dat er geen extra ammoniak neerslaat in de Natura-2000 gebieden. Wanneer de verwachte neerslag van stikstof (NOx en/of ammoniak) groter wordt, dan moet er extra stikstofdepositieruimte worden aangekocht.

Vraag en aanbod stikstofrechten
De adviseurs van Reland brengen o.a. stoppende en uitbreidende veehouders en andere partijen (woningbouw, wegenbouw) bij elkaar. Reland beschikt over een groot netwerk en jarenlange ervaring in de markt. Wilt u uitbreiden of wenst uw stikstofdepositie te compenseren? Dan kunt u op ons online platform in het aanbod zoeken naar de benodigde stikstofrechten.  

Wilt u meer weten over de handreiking 'Woningbouw en AERIUS' neem dan contact op met een van onze adviseurs! 

Uw persoonlijke adviseur

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op