Omgevings vergunning milieu

Milieu advies

Wij nemen de vergunningsaanvraag graag voor u uit handen

Een groot aantal vergunningen op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu zijn geïntegreerd in de omgevingsvergunning Wabo. Elk bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. 

In het Activiteitenbesluit zijn milieuregels opgenomen voor activiteiten waarvan bekend is dat ze mogelijk nadelige gevolgen veroorzaken voor het milieu.  Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten wordt uw bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld. Dat bepaalt of uw bedrijf al dan niet een melding moet indienen of een vergunning aan moet vragen. 

Vergunningscheck 

De adviseurs van Reland zijn gespecialiseerd in het opstellen, controleren en begeleiden van juridisch/planologisch onderbouwde vergunningsaanvragen. 
Blijkt uit de vergunningscheck dat er een vergunning noodzakelijk is, dan kan de complete aanvraag omgevingsvergunning voor o.a. het aspect milieu door ons worden verzorgd. Tevens kunnen wij u begeleiden wanneer u alleen een melding Activiteitenbesluit moet doen.  

Wijziging van bedrijfsactiviteiten. Is uw vergunning nog geldig?  

Als er binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat deze verandering niet in overeenstemming is met uw vergunning. Afhankelijk van de nadelige gevolgen voor het milieu moet u de verandering melden of een vergunning aanvragen. 

Goed geregeld door Reland! 

Het op juiste wijze en compleet aanvragen van een omgevingsvergunning milieu kan ingewikkeld zijn. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in de begeleiding en het indienen hiervan. We zoeken uit welke algemene regels voor uw bedrijf van toepassing zijn, we doen een vergunningscheck en verzorgen de gehele afhandeling.  

Heeft u nog vragen over omgevingsvergunning milieu? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. 

Uw persoonlijke adviseur

Heeft u een milieuvergunning nodig?
Vraag het ons!