Ruimte voor Ruimte regeling

Particulieren

Ontwikkel uw landelijke woning met de Ruimte voor Ruimte regeling

Met de Ruimte voor Ruimte regeling van de provincie Noord-Brabant is het mogelijk om een nieuwe woning in het buitengebied te realiseren. In ruil voor de sloop van stallen, schuren of overige (agrarische) bedrijfsbebouwing mag met deze regeling een nieuwe woning gebouwd worden. 

Door de omgeving te ontdoen van ongewenste bedrijfsgebouwen en de woningen landschappelijk in te passen, wordt de ruimtelijke en milieukundige kwaliteit van het buitengebied verbeterd.


Een nieuwe woning ontwikkelen

Voordat een nieuwe woning gebouwd mag worden, dient u in het bezit te zijn van een bouwtitel. Een bouwtitel is als het ware het recht om op een perceel waar geen bouwbestemming op zit, toch een woning te mogen bouwen. Aangezien een bouwtitel over het algemeen vrijkomt na deelname aan de Ruimte voor Ruimte regeling wordt het ook wel een Ruimte voor Ruimte titel genoemd. De kosten voor een bouwtitel kunnen variëren en zijn afhankelijk van het aanbod op dat moment. 

Een bouwtitel komt vrij wanneer agrariërs minimaal 1.000 m2 aan stallen slopen. Daarnaast dient er 3.500 kilogram aan fosfaatrechten uit de markt te worden gehaald en wordt de milieu/omgevingsvergunning ingetrokken. De bouwtitel die vrijkomt is geschikt voor het realiseren één nieuwe woning.


Wat biedt Reland?

Reland fungeert als bemiddelaar en adviseur en brengt verkoper en koper van bouwtitels bij elkaar. Reland heeft een continu aanbod van bouwtitels in voorraad. Aangezien een bouwtitel maatwerk is, wordt het actuele aanbod niet op de website weergegeven. Heeft u interesse in een bouwtitel? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Onze adviseurs verzorgen voor u de bestemmingsplanprocedure en wanneer wenselijk het complete traject. Bij de adviseurs van Reland bent u aan het juiste adres als het gaat over de Ruimte voor Ruimte regeling!

Uw persoonlijke adviseur

Giel Peters

Eigenaar / Senior adviseur

Zelf een uitdagend project? Wij denken graag mee!
Contact