Rood voor Rood regeling

Woningontwikkeling door sloop

Stallen slopen of een nieuwe woning ontwikkelen met Rood voor Rood

Provincies en gemeenten hanteren verschillende sloopregelingen om gebieden te ontdoen van ongewenste bebouwing. Op deze manier wordt de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied behouden en waar mogelijk versterkt. In ruil voor de sloop van oude stallen, schuren en overige (agrarische) bedrijfsgebouwen mag een nieuwe kavel met woonfunctie ontwikkeld worden. Met de Rood voor Rood regeling kunt u uw woning in het buitengebied realiseren!


Voorwaarden Rood voor Rood regeling

De provincie heeft enkele voorwaarden gesteld aan de Rood voor Rood regeling. Een van de voorwaarden is dat er een minimaal aantal vierkante meters wordt gesloopt, met als uitgangspunt dat alle aanwezige (agrarische) bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Vanzelfsprekend dient er ook een herbestemming voor het perceel te komen. Beëindigt u de agrarische bedrijfsvoering en gaat u een woning ontwikkelen? Dan dient er een bestemmingsplanwijziging van agrarisch naar wonen plaats te vinden. Naast de sloop dient er ook een kwaliteitsverbetering van het landschap plaats te vinden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een houtwal te plaatsen en/of te onderhouden. 
 

Provinciale regeling

De Rood voor Rood regeling wordt door verschillende provincies gehanteerd. Via zelf opgestelde regels, eisen en voorwaarden geven gemeenten invulling aan deze regeling. Het kan dus zijn dat de voorwaarden van de Rood voor Rood regeling per gemeente verschillen.


Wat biedt Reland?

Onze adviseurs komen graag bij u aan de tafel voor een vrijblijvend gesprek. Samen kijken we naar de mogelijkheden die bij uw wensen en locatie passen. Reland begeleidt u bij het ontwikkelen van een woning via de Rood voor Rood regeling. De adviseurs van Reland zijn op de hoogte van de verschillende regelgevingen binnen de gemeenten en komen met een passend advies. Wanneer wenselijk begeleidt Reland u bij het gehele traject rondom de Rood voor Rood regeling.

Is de Rood voor Rood regeling toch niet passend voor uw locatie en wensen of is een andere regeling financieel interessanter? Dan bespreken wij met u de overige regelingen en zoeken we naar een oplossing. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden!

Uw persoonlijke adviseur

Giel Peters

Eigenaar / Senior adviseur

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op