Ruimtelijk advies

Ruimtelijk advies

Advies en begeleiding bij (her)ontwikkeling op uw locatie

Reland is de professional die ondernemers en particulieren helpt bij het maken van keuzes voor de toekomst. Als adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling helpen wij u niet alleen bij de oriëntatie op een vervolgfunctie, maar letten wij ook op de praktische kant van de realisatie. Op welke manier kan de nieuwe (toekomst)functie van uw locatie gefinancierd worden? Zijn er regelingen waar u aan kunt deelnemen of zijn er slimme combinaties te leggen? Reland helpt u graag verder!


Reland: adviesbureau voor ruimtelijke ordening

Er zijn legio aan gemeentelijke en provinciale mogelijkheden die u kunnen helpen bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld een (MKB) bedrijf, een recreatieterrein, een nieuwe woning of een zorgvoorziening. Reland weet welk traject geschikt is voor de ontwikkeling van uw locatie en welke voorwaarden er aan vastzitten.
 

Begeleiding bij procedures

Reland loodst u door de complete procedure heen. Onze adviseurs zorgen er voor dat u in een vroeg stadium op de hoogte bent van alle voorwaarden en het te doorlopen traject.

Wij helpen u bij het uitwerken van uw bedrijfsplannen, het aanvragen van de omgevingsvergunning en het opstellen van een bestemmingsplan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u voor uw ontwikkeling het bestemmingsplan moet wijzigen van agrarisch naar wonen. Daarnaast ondersteunen onze adviseurs u tijdens overleg met de gemeente, provincie en omgeving. Reland zorgt ervoor dat trajecten zo snel en soepel mogelijk worden doorlopen en ontzien u daarbij van alle zorgen.


Sloopregelingen

De adviseurs van Reland zijn naast de ruimtelijke procedures tevens op de hoogte van sloop- / en bouwregelingen. Regelingen waaraan u kunt deelnemen zijn de stalderingsregeling, Ruimte voor Ruimte regeling, Rood voor Rood regeling, Sloop- / bonusregeling of een gemeentelijke regeling. Reland maakt het mogelijk om betaalbaar en zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar uw landelijke woning te realiseren, uw bedrijf uit te breiden of het bestemmingsplan van uw (bedrijfs)locatie te wijzigen.

Heeft u nog vragen over Reland of onze service? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Kunnen wij u helpen? Wij nemen graag contact met u op!
Bel mij terug!