Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Bedrijfsbeëindiging: hoe verder?

Ontdek de mogelijkheden van vrijkomende agrarische bebouwing

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Naar verwachting komt een groot deel van de agrarische bedrijven voor 2030 leeg te staan. De reden dat deze gebouwen leeg komen te staan is vaak een samenloop van omstandigheden. Er is bijvoorbeeld geen bedrijfsopvolger of er zijn (hoge) investeringen nodig om aan wet- en regelgeving te blijven voldoen. Deze locaties worden Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) genoemd.


Mogelijkheden vrijkomende agrarische bebouwing

De mogelijkheden van vrijkomende agrarische bebouwing zijn afhankelijk van het bestemmingsplan en de beleidsvisie van de gemeente. De omgeving bepaalt vaak voor een belangrijk deel welke vervolgfuncties tot de mogelijkheden behoren. De locatie kan ingezet worden om een nieuwe woning te ontwikkelen, maar er kan ook gedacht worden aan de volgende activiteiten:
 


Maar denk bijvoorbeeld ook aan een combinatie van bovenstaande functies. De adviseurs van Reland helpen u graag na te denken over een (nieuwe) toekomst op uw locatie.


Wat biedt Reland?

Reland is op de hoogte van de actuele regelgeving ten aanzien van het beleid rondom vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Nadat de nieuwe functie voor de locatie is bepaald, doorlopen de adviseurs van Reland samen met u het gehele bestemmingsplantraject. Tijdens dit traject stellen zij een ruimtelijke onderbouwing op en zorgen we ervoor dat de noodzakelijke onderzoeken worden uitgevoerd.

Naast de specifieke vervolgfuncties kijken de adviseurs van Reland naar de mogelijkheden die u helpen bij de financiering van uw initiatief. Dit kan aan de hand van een (sloop)regeling als Ruimte voor Ruimte of de Stalderingsregeling. Neem contact op met onze adviseurs om de mogelijkheden van uw locatie te bespreken. 

Uw persoonlijke adviseur

Heeft u een uitdagend project? Wij denken graag mee!
Neem contact op