Wonen in het buitengebied

Ruimtelijk advies voor wonen

Realiseer uw landelijke woning met Reland

Bestemmingsplan wijzigen agrarisch naar wonen

Een woning ontwikkelen in het buitengebied kan op verschillende manieren. U kunt een woning ontwikkelen via reguliere woningbouwcontingenten. Maar ook via gemeentelijke en provinciale regelingen is het mogelijk om uw landelijke woning te realiseren. Welke regeling voor uw woning in aanmerking komt, is afhankelijk van de (potentiële) locatie. 


Gemeentelijke en provinciale regelingen

Gemeenten en overheden vragen steeds vaker een vergoeding of kwaliteitsverbetering van het landschap in ruil voor het mogelijk maken van een bepaalde ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een nieuwe (landelijke) woning, maar ook het uitbreiden van een bestaande woning of bijgebouw.

Deze eisen zijn provinciaal vastgelegd in diverse regelingen. Het uitgangspunt bij deze regelingen is gelijk, namelijk kwaliteitsverbetering van het landschap door sloop van overtollige bebouwing. Gemeenten stellen vaak eigen beleidskaders aan deze regelingen. Het kan dus voorkomen dat de eisen en voorwaarden per gemeente verschillen. 
 

  • Ruimte voor Ruimte / Rood voor Rood
    Via de Ruimte voor Ruimte regeling of de Rood voor Rood regeling is het mogelijk om op een daarvoor geschikte locatie een woning te ontwikkelen. Om deel te nemen aan deze regelingen moet u in het bezit zijn van een bouwtitel.
     
  • Overige regelingen
    Verschillende gemeenten hanteren een eigen sloopregeling voor het mogelijk maken van ontwikkelingen. Aan deze voorwaarden wordt voldaan door het inzetten van sloopmeters of bouwrechten. Doordat het hier om gemeentelijke regelingen gaat, variëren de mogelijkheden per gemeente. 

 

Wat biedt Reland?

Op basis van uw behoeften en wensen onderzoeken de adviseurs van Reland welke regeling het meest geschikt is voor uw locatie. Zij geven hierbij duidelijk aan hoe het te doorlopen traject er uitziet en welke bijbehorende kosten u kunt verwachten. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs voor meer informatie of het maken van een afspraak. 

Uw persoonlijke adviseur

Arjan van Dooren

Senior adviseur gebiedsontwikkeling / planoloog

Heeft u nog vragen? Wij nemen graag contact met u op!
Bel mij terug!