Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Varkenshouderij

Bedrijfsbeëindiging of verduurzaming met warme sanering

Het Rijk heeft 120 miljoen euro beschikbaar gesteld om op korte termijn de geuroverlast van varkensbedrijven in veedichte gebieden te verminderen. Het doel is om de leefomstandigheden in deze gebieden te verbeteren en eventuele gezondheidsrisico’s te beperken. Om deze problematiek effectief aan te pakken heeft het Rijk de Subsidieregeling sanering varkenshouderij in het leven geroepen. De regeling heeft verschillende benamingen en wordt ook wel warme sanering varkenshouderij of de 120-miljoen regeling genoemd.


Verhoging budget naar 190 miljoen 

Het kabinet overweegt om extra geld beschikbaar te stellen voor de warme sanering van de varkenshouderij. Bij onderhandelingen over de klimaatregelen zou een bedrag van 70 miljoen euro extra vrijkomen. Van dit bedrag wordt 60 miljoen euro gebruikt voor de verwerving van productierechten en het compenseren van stoppende varkenshouderijen. De overige 10 miljoen wordt gebruikt voor de begeleiding van deze varkenshouders. Het totaal voor de warme sanering komt daarmee op 190 miljoen euro. 


Doelgroep

De subsidieregeling sanering varkenshouderij heeft twee doelgroepen. De eerste doelgroep bestaat uit varkenshouderijen met een (grote) geurbelasting op omwonenden in de directe leefomgeving die hun varkenshouderijtak willen beëindigen. De tweede groep bestaat uit varkenshouders die het bedrijf willen verduurzamen. Zij worden gestimuleerd om emissiebeperkende maatregelen te nemen.
 

Subsidie voor bedrijfsbeëindiging

Varkenshouderijen in de eerste doelgroep ontvangen een vergoeding voor bedrijfsbeëindiging. De hoogte van deze vergoeding wordt gebaseerd op het verschil in marktwaarde voor en na bedrijfsbeëindiging. Daarnaast wordt een marktconforme vergoeding verkregen voor de op het bedrijf aanwezige varkensrechten. Om verplaatsing van de problematiek te voorkomen, worden de varkensrechten opgekocht en doorgehaald.

Het Rijk heeft 120 miljoen euro gereserveerd voor sanering en bedrijfsbeëindiging voor bedrijven in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. In deze gebieden wordt het grootste deel, circa 83%, van de varkens gehouden.
 

Subsidie voor verduurzaming

Naast bedrijfsbeëindiging richt de regeling zich op de investering in emissiebeperkende en innovatieve maatregelen, zowel bij nieuwe als bestaande stallen. Met verduurzaming worden brongerichte emissies aangepakt en zo veel mogelijk voorkomen. Op deze manier wordt de overlast op de omgeving verminderd.


Wat biedt Reland?

Wanneer u deelneemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij dient de agrarische bestemming op uw perceel gewijzigd te worden. Het is van belang om goed na te denken over welke bestemming u wenst op uw locatie. Reland begeleid u bij de herbestemming op uw locatie en kijkt samen met u naar de toekomstmogelijkheden.

Mocht u niet in aanmerking komen voor warme sanering, dan kijken de adviseurs van Reland naar de mogelijkheden met andere regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de Ruimte voor Ruimte regeling of de Stalderingsregeling. Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs, wij denken graag met u mee.

Uw persoonlijke adviseur

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Nieuwsbrief