Meer mogelijk met sloopmeters

Woning of bedrijf uitbreiden?

Realiseer uw plannen door het inzetten van sloopmeters

Sloopmeters of bouwrechten ontstaan bij de sloop van (voormalige) agrarische stallen, schuren of bijgebouwen. Wanneer er voldoende vierkante meters aan bebouwing wordt gesloopt, ontstaat er een zogenaamd bouwrecht. Dit vrijkomende bouwrecht kan op eigen locatie worden ingezet om een ontwikkeling mogelijk te maken, maar het kan ook verhandeld worden. Op deze manier wordt een financiële vergoeding verkregen voor de sloop van bebouwing. 

Bouwrechten worden veelal gebruikt om een nieuwe woning te ontwikkelen, maar ook uitbreiding van een woning of bedrijf behoort tot de mogelijkheden. Bent u voornemens om een dergelijke ontwikkeling te realiseren? Koop dan eenvoudig de benodigde sloopmeters aan. De prijs die men per sloopmeter ontvangt of betaalt, kan per regio verschillen. Op het online platform van Reland komen vraag en aanbod van sloopmeters bij elkaar.


Mogelijkheden sloopmeters en bouwrechten

Afhankelijk van de locatie en gemeente zijn er verschillende mogelijkheden met sloopmeters en bouwrechten. Gemeenten hanteren vaak zelf eigen beleidskaders, de mogelijkheden kunnen dus per gemeente verschillen. Onderstaand enkele mogelijkheden voor de inzet van sloopmeters en bouwrechten:
 

 • Stal bouwen of uitbreiden
  Sloopmeters kunnen ingezet worden om een bestaande stal uit te breiden of een nieuwe stal te bouwen. De stalderingsregeling (provincie Noord-Brabant) is een voorbeeld van een beleidskader welke wordt gehanteerd voor deze doeleinden;
   
 • Woning bouwen
  Wanneer voldoende sloopmeters zijn vrijgekomen, kan het ontstane bouwrecht worden ingezet om een nieuwe woning te realiseren. Steeds meer provincies en gemeenten maken het mogelijk om in ruil voor de sloop van stallen een nieuwe woning te realiseren. Enkele beleidskaders die ingezet kunnen worden zijn de Ruimte voor Ruimte regeling (provincie Noord-Brabant) en de Rood voor Rood regeling (provincie Gelderland);
   
 • Inhoud woning of bijgebouw vergroten
  Door de inzet van sloopmeters is het mogelijk om de maximaal toegestane inhoudsmaat van uw woning of bijgebouw te vergroten. De gemeente staat het toe om de maximaal toegestane inhoudsmaat, zoals beschreven in het bestemmingsplan, te vergroten;
   
 • Inhoud bedrijf (MKB) vergroten
  Heeft u een bedrijf in het buitengebied en heeft u de ambitie om deze uit te breiden? Met behulp van sloopmeters is het mogelijk om de maximaal toegestane inhoudsmaat van uw bedrijf of de bijgebouwen te vergroten;
   
 • Kwaliteitsverbeteringsregeling / sloop-bonus regeling / LIR
  In ruil voor het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen vragen overheidsinstanties en gemeenten steeds vaker een vergoeding of kwaliteitsverbetering. Leegstaande stallen of bedrijfsgebouwen worden gesloopt, waardoor de kwaliteit van het buitengebied wordt verbeterd.


Wat biedt Reland?

De mogelijkheden voor de inzet van sloopmeters en bouwrechten zijn zeer divers, mede door de verschillende beleidskaders van gemeenten. Bovenstaand zijn daarom niet alle mogelijkheden beschreven. Loopt u tegen een bepaald probleem aan of wilt u meer informatie over de inzet van sloopmeters of bouwrechten? Neem dan vrijblijvend contact op met de adviseurs van Reland. Wij helpen u graag!

Uw persoonlijke adviseur

Theo Driessen

Accountmanager

Kunnen wij u helpen? Wij nemen graag contact met u op!
Bel mij terug