Ruimte voor Ruimte regeling

Stoppende veehouderij

Uw oude stallen of schuren inzetten voor de Ruimte voor Ruimte regeling

Heeft u een agrarisch bedrijf in de provincie Noord-Brabant en bent u van plan om stallen, schuren of overige bedrijfsbebouwing te slopen? Dan is de Ruimte voor Ruimte regeling wellicht interessant voor u! Middels deze regeling wordt het financieel aantrekkelijk om uw oude bedrijfsbebouwing te slopen.


Voorwaarden Ruimte voor Ruimte

Om deel te nemen aan de Ruimte voor Ruimte regeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
 

  • Alle (voormalige) agrarische bebouwing op het terrein wordt gesloopt. Er moet minimaal 1.000 m2 aan bebouwing met agrarische bestemming worden verwijderd;
  • Er moet 3.500 kilogram aan fosfaatrechten uit de markt worden gehaald aan de hand van het intrekken van de varkens- of pluimveerechten;
  • De omgevingsvergunning wordt ingetrokken;
  • Het bedrijf moet volledig beëindigd zijn of worden, er zijn geen agrarische activiteiten meer mogelijk op de locatie.


Wanneer aan alle voorwaarden van de Ruimte voor Ruimte regeling wordt voldaan, komt er een bouwtitel vrij. Deze bouwtitel wordt ook wel een Ruimte voor Ruimte titel genoemd wanneer deze vrijkomt vanuit de Ruimte voor Ruimte regeling. Een bouwtitel is als het ware het recht om op een perceel, waar geen bouwbestemming op zit, een woning te mogen bouwen. De vrijgekomen bouwtitel kan ingezet worden om een zogenaamde Ruimte voor Ruimte kavel te ontwikkelen.

De vrijgekomen bouwtitel kan op eigen locatie worden gebruikt om een woning te ontwikkelen, maar de titel mag ook elders worden ingezet. De bouwtitel kan bijvoorbeeld verkocht worden aan particulieren of projectontwikkelaars welke een woning in het buitengebied willen ontwikkelen. Op deze manier wordt een financieel voordeel behaald uit het slopen van stallen, schuren of overige agrarische bebouwing. De prijs die voor een bouwtitel wordt betaald is afhankelijk van de markt op dat moment. 


Traject Ruimte voor Ruimte

Allereerst wordt gekeken of uw locatie voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan de Ruimte voor Ruimte regeling. Doordat de bedrijfsbestemming van het perceel wordt gehaald, dient er ook een herbestemming plaats te vinden. Wanneer men op dezelfde locatie een Ruimte voor Ruimte woning gaat ontwikkelen, dient het bestemmingsplan van agrarisch naar wonen gewijzigd te worden. 

Gemeenten hanteren verschillende beleidskaders, waardoor de invulling en vereisten per gemeente kunnen verschillen. De adviseurs van Reland zijn op de hoogte van de verschillende beleidskaders en helpen u graag bij het traject.


Wat biedt Reland?

Reland is dé specialist als het gaat over de Ruimte voor Ruimte regeling. Wij verzorgen voor u als (stoppende) veehouder graag het complete traject. De adviseurs van Reland begeleiden u van de aanvraag en verkoop van de (vrijgekomen) tot aan de bouwtitelbestemmingsplanwijziging van uw locatie.

Reland beschikt over een online platform waarop u kosteloos uw vrijgekomen sloopmeters of bouwrechten kunt aanbieden. U plaatst het aanbod eenvoudig en snel online! Nadien nemen de adviseurs van Reland vrijblijvend contact met u op om te bespreken welke mogelijkheid het beste aansluit bij uw aanbod.
 

Uw persoonlijke adviseur

Giel Peters

Eigenaar / Senior adviseur

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op