Stoppersregeling

Stoppen of toch doorgaan?

Op 1 januari 2020 eindigt de Stoppersregeling

Per 1 januari 2020 eindigt de Stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij. Heeft u destijds een stoppersmelding gedaan? Dan betekent dit dat u voor 1 januari 2020 een beslissing moet maken. Gaat u werkelijk stoppen of wenst u het bedrijf toch voort te zetten? Welke keuze u ook maakt, het is belangrijk om tijdig te beginnen met het regelen van de nodige zaken. Wilt u gebruik maken van een sloopregeling? Start op tijd met het bekijken van de verschillende mogelijkheden, het aanvragen van eventuele vergunningen en het wijzigen van het bestemmingsplan. 


Gaat u stoppen aan het einde van de stoppersregeling?

Wanneer u besluit om uw bedrijf te beëindigen, moeten er veel zaken geregeld worden. Het kan voor u financieel interessant zijn om deel te nemen aan een sloopregeling. Verschillende gemeenten en provincies hanteren een sloopregeling waarmee u een vergoeding ontvangt voor de sloop van bedrijfsbebouwing. Met de regelingen Ruimte voor Ruimte, Ruimte voor Ruimte Verbreed en Rood voor Rood is het bijvoorbeeld mogelijk om een nieuwe woning te realiseren.

U kunt er ook voor kiezen om de stallen te hergebruiken. Gemeenten bieden tegenwoordig steeds ruimere mogelijkheden voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Hiermee is het ook mogelijk om niet-agrarische activiteiten uit te voeren op de locatie. Denk bijvoorbeeld aan zorg, recreatie of opslag.
 

Wat biedt Reland? 

De adviseurs van Reland denken graag mee over de (toekomst) mogelijkheden op uw locatie. Zij begeleiden u bij het complete traject, van deelname aan een sloopregeling tot aan de bestemmingsplanwijziging. Daarnaast kunt u via Reland eenvoudig vrijkomende sloopmeters aanbieden of -kopen op het online platform

Heeft u vragen over een sloopregeling dan wel het beleid rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing? Neem dan vrijblijvend contact op met de adviseurs van Reland.

Uw persoonlijke adviseur

Theo Driessen

Accountmanager

Zelf een uitdagend project? Wij denken graag mee!
Neem contact op