Vergunning Wet natuurbescherming

Vergunning Wet natuurbescherming

Aanvragen vergunning, ontheffing of meldingen Wet natuurbescherming

Als u bedrijfsactiviteiten of bouwprojecten wilt ondernemen in de buurt van een beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied, moet u in veel gevallen een vergunning wet Natuurbescherming aanvragen. 

Het kan zijn dat u een vergunning of ontheffing nodig hebt of een melding moet doen bij: 

  • Activiteiten die effecten kunnen hebben op een of meerdere Natura 2000-gebieden. 
    Niet de locatie of handeling is hierbij van belang, maar het effect op een beschermd gebied. 
  • Activiteiten die effect kunnen hebben op de beschermde dieren en planten. 
  • Activiteiten om schade en overlast van dieren te bestrijden. 
  • Kappen of herplanten van Bossen of andere houtopstanden. 
    Als u in het buitengebied bomen gaat kappen kan het zijn dat u hiervoor een melding moet doen. 

Experts in regelgeving  

Het op de juiste wijze en compleet indienen van het aanvragen van een omgevingsvergunning Wnb is complex. De wet- en regelgeving is aan vele wijzigingen onderhevig. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in de begeleiding en het indienen hiervan. Wij begeleiden u bij zowel de ruimtelijke- als vergunningenprocedure om uw wensen mogelijk te maken.

Reland is expert op het gebied van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. U kunt ook terecht voor Aerius-berekeningen ten behoeve van uw bouwproject of bedrijfsuitbreiding. 

Heeft u nog vragen of bent u benieuwd wat Reland voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak. 

Uw persoonlijke adviseur

Heeft u een milieuvergunning nodig?
Vraag het ons!