Stalderingstraject Kalverhouderij Mulders V.O.F.

Voor Kalverhouderij Mulders V.O.F. is Reland adviseur Theo Driessen op zoek gegaan naar stalderingsmeters in de stalderingsregio Tilburg. Voor de aanbouw van een nieuwe stal waren zij op zoek naar 3.548 vierkante meter aan stalderingsmeters.

“Wij hebben de samenwerking met Theo Driessen als zeer prettig ervaren, het is een aardige man met geduld.” – Kalverhouderij Mulders V.O.F.


Beginvergunning

“Omdat in eerste instantie nog niet bekend was hoeveel stalderingsmeters er werkelijk nodig waren, hebben we besloten het traject aan te vliegen met een zogenaamde beginvergunning. Op deze manier konden we direct aan de slag met het traject, zonder dat het exacte aantal meters direct aanwezig dient te zijn”, aldus Theo Driessen. Wanneer bekend is hoeveel stalderingsmeters er werkelijk nodig zijn om de uitbreiding te realiseren, wordt dit vergeleken met de hoeveelheid zoals opgenomen in de beginvergunning. Een eventueel tekort of juist een overschot kan op dat moment nog verrekend worden.


Stalderingsbewijs

Wanneer aan alle eisen van het Stalderingsloket van de provincie Noord-Brabant wordt voldaan, dient Theo een aanvraag in voor het stalderingsbewijs. Voorafgaand aan deze aanvraag wordt beoordeeld of de ontwikkeling daadwerkelijk in aanmerking komt voor een stalderingsbewijs. Op deze manier worden verrassingen op een later moment voorkomen. Met het stalderingsbewijs op zak kan vervolgens snel gestart worden met de realisatie van de nieuwe stal.

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op