Verkoop stalderingsmeters en advisering herbestemming

Jaar: 2018/2019
Locatie: Venhorst
Opdrachtgever: KMB Flowers

Begeleiding het complete traject: 
advies voor de herbestemming, bemiddeling en verkoop van stalderingsmeters


Bemiddelingstraject

Voor de bemiddeling heeft adviseur Theo Driessen het gehele traject rondom de Stalderingsregeling begeleidt. “Om de stalderingsmeters op relatief korte termijn beschikbaar te stellen is, na overleg met het stalderingsloket van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Boekel, besloten om met een anterieure overeenkomst te werken. Op deze manier hoeft KMB Flowers niet te wachten op de herbestemming en kunnen direct alle stallen worden ingezet voor de Stalderingsregeling”, aldus Theo Driessen. In totaal is er 2.155 vierkante meter aan stalderingsmeters in het stalderingsgebied Oss - Boxmeer verkocht.

“Het traject rondom staldering is inmiddels afgerond, de bestemmingsplanprocedure is nog in volle gang. Tot nu toe zijn wij zeer tevreden over de samenwerking met Reland en haar adviseurs!” – KMB Flowers


Bestemmingsplanprocedure

Reland adviseur Arjan van Dooren houdt zich bezig met de bestemmingsplanprocedure van KMB Flowers. Op de locatie werd voorheen een varkens- en paardenhouderij geëxploiteerd. Een groot deel van bebouwing ten behoeve van de varkenshouderij is gesloopt, de behouden bebouwing (één stal en de bedrijfswoning) wordt in de nieuwe situatie gebruikt ten behoeve van de bloemenkwekerij.

Om enerzijds te voldoen aan de voorwaarden van de provinciale Stalderingsregeling en anderzijds om de bloemenkwekerij te kunnen exploiteren, is het nodig om de bestemming te wijzigen. Naast het wijzigen van de bestemming voor de behouden stal, moet ook worden verzekerd dat het houden van vee is uitgesloten. Om deze reden moet de aanduiding Intensieve Veehouderij (IV-bestemming) worden verwijderd.

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op