Permanente bewoning recreatiepark 'Stille Wille'

In samenwerking met adviesbureau BRO heeft Reland een bijdrage geleverd aan de planologische procedure rondom het opstellen van het bestemmingsplan voor recreatiepark ‘Stille Wille’. Tijdens het proces is nauw samengewerkt met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de gemeente Oirschot.

“Adviseur Arjan van Dooren heeft veel parate kennis met betrekking tot wet- en regelgeving en beleid, waardoor oplossingsrichtingen snel in beeld zijn.” – Dhr. van Mierlo, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Permanente bewoning door bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit
Stille Wille is een recreatiepark in de gemeente Oirschot, op de grens met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek. In feite was het park bedoeld voor recreatief verblijf, maar door allerlei omstandigheden vond sinds lange tijd op een deel van het park permanente bewoning plaats. De verscheidenheid aan bestemmingsplannen, een breed scala aan juridische statussen, de grote schaal van de permanente bewoning en de lange duur dat dit al plaats vond, maakten de situatie voor bewoners en gemeente er niet makkelijker op.

Reland adviseur Arjan van Dooren heeft een actieve bijdrage geleverd aan het creëren van een uniform planologisch regime, door niet alleen het bestemmingsplan op te stellen, maar ook het proces er om heen deels te begeleiden. Met het vaststellen en het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is duidelijkheid en rust gecreëerd op het park. De juridische regeling staat na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure permanente bewoning toe, mits een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit wordt geleverd.

"Arjan heeft oog voor de klant. In dit geval meerdere klanten, want gemeente en parkeigenaar werkten constructief samen. Met eenzelfde doel voor ogen, maar vanuit deels verschillende belangen. Arjan heeft dan snel door wat de opgave is, stelt zich verbindend op en regelt wat nodig is om de wensen om te zetten in een praktisch ruimtelijk plan. Maar bovenal is Arjan iemand met wie het simpelweg prettig werken is." – Dhr. Groenestein, gemeente Oirschot

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op