Van varkenshouderij naar hoveniersbedrijf

Jaar: 2018
Locatie: Oploo (NB)
Opdrachtgever: Maatschap Weerts

begeleiding bestemmingsplanprocedure, bemiddeling van ruimte-voor-ruimte bouwtitels

Van veehouderij naar hoveniersbedrijf
Maatschap Weerts en Weerts-Jans heeft besloten de intensieve veehouderij ter plaatse op te heffen, waarbij de daarbij in gebruik zijnde stallen worden gesloopt. De bestemming van de locatie wordt omgezet naar een bedrijfsbestemming ten behoeve van een agrarisch verwant bedrijf. De initiatiefnemer wenst in de toekomst de bedrijfswoning en enkele loodsen te gebruiken ten behoeve van een hoveniersbedrijf. Op basis van het vigerende bestemmingsplan, bleek het niet mogelijk om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Om de gewenste ontwikkeling toch mogelijk te maken heeft Reland een buitenplanse procedure begeleid om de nieuwe plannen te kunnen realiseren.

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op