Het splitsen van een monumentaal pand en niet-monumentale aanbouw

Jaar: 2018/2019
Locatie: Heeswijk-Dinther
Opdrachtgever: particulier

Wijziging bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing, stedenbouwkundige verantwoording

Ter plaatse van de Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther ligt een perceel met daarop een monumentaal pand en een niet-monumentale aanbouw. Zowel het monumentale pand als de niet-monumentale aanbouw hebben een woonbestemming en zijn als zodanig in gebruik. De heer van Driel heeft de wens om het monumentale pand in de oorspronkelijke staat te herstellen. Dit wordt gedaan door de niet-monumentale aanbouw af te breken en fysiek te splitsen van het monumentale pand. De gesloopte aanbouw wordt vervolgens als nieuwe, vrijstaande woning op hetzelfde perceel teruggebouwd. Op deze manier zijn er twee vrijstaande woningen ontstaan door de splitsing van twee aaneen gebouwde woningen.

“Naar aanleiding van ons project is er vanuit Reland een heldere aanpak opgesteld en ook richting gemeente actief ingespeeld met betrekking tot opmerkingen en reacties. Al met al een ontzorgend geheel, wat heel erg fijn is en rust geeft voor een opdrachtgever.” – Dhr. van Driel


Bestemmingsplanprocedure

Omdat via het geldende bestemmingsplan geen mogelijkheid wordt geboden om de beoogde ontwikkeling te realiseren, zijn in overleg met de gemeente Bernheze enkele voorwaarden opgesteld waaraan de woningen moeten voldoen. Om de nieuwe situatie vervolgens juridisch vast te leggen en te verantwoorden is door de adviseurs van Reland een bestemmingsplan opgesteld. Op basis van het nieuwe juridische kader heeft de gemeente Bernheze een vergunning verleend voor de realisatie van de woningen. 

Foto: Google maps
 

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op