Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Compensatie van stikstof Natura-2000 gebieden

In diverse Natura-2000 gebieden is er een overschot aan stikstof. Dit overschot is enerzijds schadelijk voor de natuur en anderzijds belemmert het de vergunningverlening voor economische activiteiten zoals  bouw, infrastructuur, industrie en landbouw. Om dit probleem aan te pakken is in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Hierin worden herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen overbelasting van stikstof.

Echter in de uitspraak van 29 mei 2019 beoordeelde de Raad van State dat het PAS niet aan de eisen van Europese Habitatrichtlijn voldoet. Het is niet meer toegestaan om vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen voor Natura-2000 gebieden alvast toestemming gegeven voor activiteiten met stikstofdepositie. Daarom mag het PAS niet langer als toestemmingsbasis worden gebruikt. Het kan dus voorkomen dat bedrijven die geen vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming hoefden aan te vragen, daar nu alsnog toe worden gedwongen door de provincie.

Reland bemiddelt bij compensatie stikstof
Om een nieuwe activiteit mogelijk te maken, bijvoorbeeld de realisatie van een nieuwe woning of bedrijf, moet aantoonbaar zijn dat er geen extra uitstoot van stikstof plaatsvindt. Dit kan gedaan worden door de stikstofdepositieruimte, ook wel ammoniakrechten genoemd, van bijvoorbeeld een stoppende veehouder aan te kopen. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de stikstofuitstoot op een Natura-2000 gebied niet toeneemt. Reland bemiddelt hierin tussen stoppende veehouders en diverse partijen (zoals ondernemers, projectontwikkelaars, bouwbedrijven) die hun activiteiten willen uitbreiden.


Grenswaarde verlaagd

Voor een groot aantal gebieden is de grenswaarde van 1 mol N/hectare/jaar verlaagd naar 0,51 N/hectare/jaar. Wanneer de verwachte stikstofemissie (NOx emissie) als gevolg van een nieuwe activiteit groter wordt dan de grenswaarde van het desbetreffende PAS-gebied, dan moet er een natuurvergunning worden aangevraagd. Neemt de NOx emissie wel toe, maar blijft deze onder de grenswaarde van het gebied, dan is sprake van een meldingsplicht. Blijft de NOx emissie onder deze grenswaarde, dan is de nieuwe activiteit vergunningsvrij.


Vraag en aanbod ammoniak en/of stikstofrechten

De adviseurs van Reland brengen de stoppende en uitbreidende veehouders bij elkaar. Reland beschikt over een groot netwerk en heeft jarenlange ervaring in de markt. Op ons online platform kunt u eenvoudig uw vrijkomende ammoniakrechten aanbieden.
Wilt u uitbreiden? Reland biedt een compleet overzicht van de aangeboden ammoniakrechten in de provincie Noord-Brabant.

Daarnaast kunnen onze adviseurs u ook bij de ruimtelijke procedure begeleiden om uw wensen mogelijk te maken. Heeft u nog vragen of bent u benieuwd wat Reland voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.

Uw persoonlijke adviseur

Giel Peters

Eigenaar / Senior adviseur

Heeft u vragen over de compensatie van stikstof, stikstofdepositieruimte of de nieuwe beleidsregels? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Contact