Herbestemming in stad en dorp

Herbestemming

Geef uw kantoor of winkelpand een andere functie

Herbestemmen, waarbij vastgoed door functiewijziging een nieuw leven krijgt, kan een alternatief bieden voor leegstand en sloop. Denk daarbij aan het hergebruik van kantoren, winkels en scholen ten behoeve van een woonfunctie.
Maar ook voor gebouwen met beeldbepalende of cultuurhistorische waarden kan functiewijziging uitkomst bieden. Heel actueel is het hergebruik van religieus (kerken en kloosters) en voor industrieel erfgoed (oude fabriekshallen).

Reland adviseert op gebied van stedelijke ontwikkelingen in stad en dorp en herbestemming voor wonen, werken, winkelen, recreatie en maatschappelijke voorzieningen.


Herbestemming door functiewijziging

Wilt u bijvoorbeeld appartementen ontwikkelen in een leegstaand kantoorpand of winkelpand? Of wilt u wonen in een oud schoolgebouw? Dan is herbestemming van dat gebouw noodzakelijk. Onze adviseurs begeleiden u tijdens het gehele traject. En onderzoeken tevens of (en welke) omgevingsvergunningen nodig zijn.

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in advies, onderzoek en projectmanagement voor nieuwe ontwikkelingen in de stedelijke ruimte. Wij ontzorgen u op onder andere de volgende zaken:

  • Advies en begeleiding inzake de (eventueel) noodzakelijke aanvraag bij de gemeente en bijbehorende aan te leveren stukken
  • Opstellen principeverzoeken en indienen concrete vergunningsaanvragen
  • Opstellen ruimtelijke onderbouwingen voor het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunningen en eventueel benodigde onderzoeken
  • Opstellen bestemmingsplannen en bijbehorende onderzoeken
  • Ruimtelijke legalisatietrajecten


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van herbestemming voor de realisatie van uw plannen? Neem dan vrijblijvend contact op!

Meer informatie over de herbestemming van uw pand?
Vraag het ons!