Gebiedsontwikkeling

Van idee naar realisatie

Het kwalitatief verbeteren van een gebied met een nieuwe ontwikkeling

Onder gebiedsontwikkeling wordt simpel gezegd het (her)ontwikkelen van een gebied verstaan. Een gebiedsontwikkeling wordt vaak gekenmerkt door een combinatie van verschillende functies, zoals wonen, recreatie, bedrijven en groen.

Bij gebiedsontwikkeling is vaak sprake van een samenwerking tussen meerdere partijen en belanghebbenden. Bij dergelijke ontwikkelingen kan gedacht worden aan het creëren van een aantrekkelijk landschap met ruimte voor recreatie, natuur en landschap. Maar het kan ook gaan om hergebruik van bestaande bebouwing of het creëren van een plek voor agrarische ondernemers en starters. 


Traject bij gebiedsontwikkeling

Een gebiedsontwikkeling is vaak complex door een combinatie van milieuomstandigheden, de ligging van het gebied, de politieke omgeving en het grote aantal betrokken partijen en belanghebbenden. Daarbij spelen de verschillende belangen in het gebied een belangrijke rol. Bij een gebiedsontwikkeling staat het proces altijd voorop. Het traject staat of valt met het proces waarin de belangen van alle partijen zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Het bestemmingsplan is dan ook geen opzichzelfstaand doel, maar een resultaat van het proces.


Klassieke gebiedsontwikkeling

Bij klassieke gebiedsontwikkeling wordt een dergelijke ontwikkeling aangedragen door de gemeente. Het komt echter steeds vaker voor dat het initiatief bij marktpartijen, initiatiefnemers en/of burgers ligt. De adviseurs van Reland begeleiden u bij het proces en heben de disciplines die noodzakelijk zijn om een gebiedsontwikkeling tot een succes te brengen.

Het invulling geven aan deze ontwikkeling is een duurzaam proces waarbij rekening gehouden wordt met de directe omgeving, maar ook de bestemming en het gebruik van de locatie op lange termijn. Gedurende het traject wordt onderzocht welke omgevingsaspecten en andere aspecten eventueel van invloed zijn op de ontwikkeling.


Wat biedt Reland?

Gebiedsontwikkeling heeft geen minimum oppervlakte of een minimum aantal aan functies, het is met name een ontwikkeling die verder gaat dan “de locatie”. Reland gaat met u aan tafel om uw wensen, noodzaak of uitdagingen in kaart te brengen. Samen met u denken we na over het traject wat u en uw omgeving helpt. Daarbij denken we altijd vooruit en worden tijdig de juiste stappen genomen. Neem contact op met een van onze adviseurs voor het maken van een afspraak om de mogelijkheden op uw locatie te bespreken. 

Uw persoonlijke adviseur

Arjan van Dooren

Senior adviseur gebiedsontwikkeling / planoloog

Heeft u een uitdagend project? Wij denken graag mee!
Neem contact op