Ontwikkel uw (MKB) bedrijf in het buitengebied

Nieuw of bestaand bedrijf?

Het buitengebied biedt ruimte voor ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid

Ruimtelijk advies voor bedrijven

Heeft u plannen om een bedrijf op te starten of wilt u een bestaand bedrijf uitbreiden? Het buitengebied biedt kansen! Voor de realisatie van uw bedrijfsontwikkeling heeft iedere gemeente regels en beleid, maar hoe weet u welke regels van toepassing zijn op uw locatie? Reland helpt u hierbij! 
 

Een nieuw bedrijf ontwikkelen in het buitengebied

Economische functies als bedrijven dragen bij aan een vitale samenleving in het buitengebied. Waar voorheen het buitengebied primair bedoeld was voor agrarische bedrijven, vindt nu een verschuiving plaats. Op locaties van bestaande of voormalige agrarische bedrijven worden mogelijkheden geboden voor nieuwe, niet-agrarische, bedrijven.

Voor een ontwikkeling van een (MKB) bedrijf wordt vaak gebruik gemaakt van locaties waarop sprake is van Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Op deze locaties is de agrarische bedrijfsvoering reeds beëindigd, bijvoorbeeld door het ontbreken van een opvolger of te hoge investeringen om aan (nieuwe) wet- en regelgeving te voldoen. Het is mogelijk om de bestemming van deze locaties te wijzigen zodat nieuwe, niet-agrarische activiteiten mogelijk zijn.
 

Een bestaand bedrijf uitbreiden

Naast de mogelijkheden om een nieuw bedrijf te ontwikkelen, zijn er ook kansen voor bestaande bedrijven. Wilt u de functie van de bebouwing wijzigen of valt de uitbreiding buiten de maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte? Dan moet u van het bestemmingsplan afwijken en is het nodig een procedure te doorlopen. Welke procedure dat is en wat u daarvoor moet doen, hangt af van verschillende factoren.

Gemeenten en overheden sturen de laatste jaren steeds meer op kwaliteit. Elke (nieuwe) ontwikkeling in het buitengebied dient voor een kwalitatieve meerwaarde op het gebied van landschap, stedenbouw en/of cultuurhistorie te zorgen. In de meeste gevallen wordt aan deze voorwaarde voldaan door geld te storten in een landschapsfonds van de gemeente.

 

Sloopmeters en bouwrechten

Een andere manier om aan de kwaliteitsverbetering van het landschap te voldoen, is door de inzet van sloopmeters en bouwrechten. Sloopmeters komen vrij wanneer stallen, schuren of (overtollige) bebouwing worden gesloopt. Het slopen van deze bebouwing wordt door gemeenten als kwaliteitsverbetering gezien.

Op het online platform van Reland vindt u het actuele aanbod in sloopmeters en bouwrechten. Plaats kosteloos een advertentie met de aangeboden / gevraagde sloopmeters of bouwrechten. Geïnteresseerden kunnen eenvoudig een bod uitbrengen op uw advertentie. Reland treedt hierbij op als bemiddelingspartner en begeleidt u bij het traject. 
 

Wat biedt Reland?

Om een goed beeld van uw wensen en de locatie te krijgen, starten de adviseurs van Reland elk traject met een vrijblijvend intake gesprek. Zij bekijken welke stappen genomen moeten worden, welke onderzoeken wel of juist niet noodzakelijk zijn en wat de financiële gevolgen zijn.

Benieuwd wat Reland voor uw bedrijf kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs, zij helpen u graag verder!

Uw persoonlijke adviseur

Arjan van Dooren

Senior adviseur gebiedsontwikkeling / planoloog

Heeft u een uitdagend project? Wij denken graag mee!
Neem contact op