Sloop- / bonusregeling

Oude stallen of gebouwen slopen?

Uw oude bedrijfsbebouwing is geld waard met de sloop- / bonus regeling

ZOEK IN SLOOPMETERS VOOR WONEN

Uw bestaande woning of bedrijfslocatie vergroten? 

De sloop- / bonus regeling is interessant voor particulieren en bedrijven, zowel in Brabant als in andere provincies. De sloopregeling kan ingezet worden om een woning te vergroten boven de maximaal toegestane inhoud zoals beschreven in het bestemmingsplan. Maar ook uitbreiding van bestaande bedrijven in het buitengebied is mogelijk met de sloop- / bonusregeling. Bij de sloop van overtollige of oude (bedrijfs)bebouwing komen sloopmeters of bouwrechten vrij. Deze worden ingezet om als ‘bonus’ voor de sloop elders een woning of bedrijf te ontwikkelen of uit te breiden.


Oude stallen of schuren slopen?

Middels de sloop- / bonus regeling willen gemeenten en provincies de kwaliteit van het buitengebied verbeteren. De sloopregeling is voor eigenaren van te slopen bebouwing een stimulans om bestaande (oude) bebouwing te slopen. Hiervoor in de plaats mag een nieuwe ontwikkeling plaatsvinden in de vorm van een woninguitbreiding of een bedrijfsuitbreiding. Deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden wanneer men vrijgekomen sloopmeters of bouwrechten aankoopt. Omdat de sloop- / bonusregeling vaak gemeentelijke regelingen zijn, dienen sloop en uitbreiding in dezelfde gemeente plaats te vinden en deze sloopregelingen zijn altijd maatwerk. 


Wat biedt Reland?

Reland biedt u begeleiding bij de invulling van de sloop- / bonus regeling in Brabant. Doordat elke gemeente een eigen invulling geeft aan de sloop- / bonus regeling, kan het zijn dat de voorwaarden en eisen per gemeente verschillen. Onze adviseurs zijn op de hoogte van deze regelingen en helpen u graag verder.

Op het online platform van Reland komen vraag en aanbod van sloopmeters en bouwrechten bij elkaar. Bent u voornemens bebouwing te slopen? Dan kunt u eenvoudig een advertentie plaatsen om de vrijkomende meters aan te bieden. Wanneer u op zoek bent naar sloopmeters of bouwrechten, kunt u kosteloos in het aanbod zoeken of een vraag plaatsen. Na het plaatsen van vraag of aanbod nemen onze adviseurs vrijblijvend contact met u op om de mogelijkheden op uw locatie te bespreken.

Uw persoonlijke adviseur

Theo Driessen

Accountmanager

Plaats uw vraag of aanbod in sloopmeters en bouwrechten
Vraag & Aanbod plaatsen