Begeleiding ruimtelijke procedure

Jaar: 2020
Locatie: Uden
Opdrachtgever: particulier

begeleiden proces, begeleiden ruimtelijke procedure, creatieve advisering en opstellen bestemmingsplan

De sterk verouderde woning van de opdrachtgever is aan vervanging toe. De huidige plek is echter vanuit woon- en leefklimaat gezien, niet de ideale plek. Door verplaatsing van de woning ontstaat er een betere ruimtelijke, functionele en  milieutechnische kwaliteit. De gemeente Uden omarmde het plan en had het opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. De provincie was een andere mening toegedaan en had daarom een zienswijze ingediend. Op een onbebouwde plek in het buitengebied kan geen woning worden gerealiseerd. Dit kan uitsluitend wanneer deel wordt genomen aan de Ruimte-voor-Ruimteregeling.

Creatieve advisering

Tot op bestuurlijk niveau is overleg geweest tussen provincie en gemeente om een dubbele investering (én sloop van de woning én de aankoop van een Ruimte-voor-Ruimtetitel) te voorkomen. De provincie is immers gebonden aan de Verordening ruimte en kan daar moeilijk van afwijken. De gemeente had echter akkoord gegeven voor de verplaatsing en niet voor het toevoegen van een woning.

Onze adviseur heeft de oplossing gevonden in de tijd. De woning mag voor een langere periode blijven staan en kan in die tijd verhuurd worden. Daardoor ontstaat een financieringsbron voor de Ruimte-voor-Ruimtetitel en wordt toch voldaan aan de provinciale en de gemeentelijke voorwaarden voor deze ontwikkeling. 

Zelf een uitdagend project, wij denken graag mee!
Neem contact op